Köpvillkor

 

Garanti

  • SyDax svarar för varornas beskaffenhet i enlighet med Konsumentköplagen (1990:932).
  • SyDax garanterar att varorna kan användas i de produkter som varorna anges passa till på SyDax hemsida.
  • Om produkten inte fungerar på avsett sätt garanterar SyDax utbyte till ny produkt.
  • För produkter gäller 1 års garanti om inget annat anges.

 

Reservationer, felskrivningar

SyDax reserverar sig för eventuella felskrivningar på SyDax hemsida. Bilderna på varorna avser att illustrera varorna, men återger inte nödvändigtvis varornas exakta utseende eller beskaffenhet. SyDax förbehåller sig rätten till att ändra samtlig information, inklusive men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

 

Reklamationer

Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig SyDax att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera kunden med motsvarande belopp. Kunden returnerar det felaktiga godset till säljaren. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Om du fått en felaktig eller fellevererad vara ber vi dig kontakta kundtjänst så att vi kan rätta till eventuellt fel. Transportkostnaderna för returfrakt och ersättningsleverans sker naturligtvis utan kostnad för dig. Reklamationen ska rapporteras så snart det borde ha upptäckts (inom 2 månader).

Om SyDax företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas
inom 14 dagar från den dag SyDax mottagit den reklamerade varan. Retur av vara samt återbetalning ska ske utan
onödigt dröjsmål.

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt.

Vid eventuella tvister följer Sydax ARN.
 

Ångerrätt

Köparen har inom 14 dagar full ångerrätt. Förpackningar får öppnas för att kontrollera at varan fungerar inom rimliga gränser, varan får inte användas ovårdat. Bedömer vi att varan använts utöver detta kan prisavdrag komma att göras. Vänligen kontakta kundtjänst så att vi kan rätta till eventuellt fel.

Ångerblanketten från Konsumentverketverket hittar du här: Ångerblankett.
 

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive 25 % moms. 
Eventuella prisförändringar påverkar inte beställningen utan köptillfällets priser gäller.

 

Återbetalning

Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då SyDax Trading AB
mottagit meddelandet. Kunden kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess
kunden har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Hela beloppet återbetalas,
inklusive frakt, skatt och avgifter. Returfrakt står konsument för.

För återbetalning vid reklamation återbetalas hela beloppet inklusive frakt, skatt och avgifter.

 

Försäljning till minderåriga

Försäljning sker ej till minderåriga.
 

Integritetspolicy

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 

PUL (Personuppgiftslagen)

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ vid beställning från vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos Bushus godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.
Betallösningar

Du kan betala med kort, PayPal eller genom direkt- betalning via bank.

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudande!


Sociala medier

Logga in

skapa ett konto