Integritetspolicy

Följande sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen SyDax.se. Genom att använda webbplatsen  SyDax.se godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

Insamling av dina personuppgifter


För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen SyDax.se måste du skapa ett användarkonto. När du skapar ditt konto kommer vi att efterfråga viss information, inklusive din e-postadress. Om du väljer att handla på SyDax.se begär vi all information som erfordras för fakturering (betalning) och leverans. Information som insamlas via SyDax.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på SyDax.se samt från andra företag.
 


SyDax.se håller reda på hur du navigerar på sajten, vilka sidor du besöker och andra aktiviteter på webbplatsen för att avgöra vad som är mest populärt. Information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudanden till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.


SyDax.se samlar vid besök även in viss information om ditt operativsystem och din browser för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen. Informationen kan inkludera: din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av SyDax.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatserna SyDax.se och SyDax.se.

Användning av dina personuppgifter


SyDax.se samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till dig och de nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan du själv välja om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden. Dock anses vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar etc. utgöra en väsentlig del av tjänsten.
 


SyDax.se samlar in ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.
 


Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen inte att vidarebefordras utanför SyDax.se och dess kontrollerade dotterbolag och närstående bolag utan ditt tillstånd.
 


SyDax.se kan innehålla länkar till andra företags webbplatser. SyDax ansvarar inte för dessa webbplatsers sätt att hantera personuppgifter. Vi rekommenderar att du själv informerar dig om respektive företags integritetspolicy.
 


SyDax.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om SyDax.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits SyDax eller webbplatsen SyDax.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande SyDax och webbplatsen SyDax.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster tillhandahållna av SyDax.se, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.
 


Personuppgifter som insamlas av SyDax.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där SyDax.se har sin verksamhet.

Kontroll av dina personuppgifter


Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom att avmarkera tjänster på ditt SyDax-konto.Du kan även avsluta din prenumeration på nyhetsbreven genom att klicka på Konto och sedan Ändra dina uppgifter. Om din e-postadress har ändrats och du även i fortsättningen vill erhålla nyhetsbrev från SyDax.se måste du anmäla dig på nytt för nyhetsbrevet samt ange din aktuella e-postadress.
 


SyDax.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av dina personuppgifter


SyDax är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar som befinner sig i kontrollerade miljöer.

När vi eller någon av våra underleverantörer överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). SyDax.se och SyDax.se sparar aldrig ditt kreditkortsnummer.
 


För åtkomst till ditt SyDax.se-konto krävs ett lösenord som är personligt. Du ansvarar själv för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information.

Missbruk av ditt användarkonto


Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på SyDax.se, förbehåller sig SyDax.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen och de tjänster SyDax tillhandahåller både på SyDax.se, via andra webbplatser och i andra medier som till exempel erbjudanden i tidningar, radio och TV. Respekteras inte avstängningen från ovan nämnda tjänster kommer SyDax att vidta rättsliga åtgärder.

Betallösningar

Du kan betala med kort, PayPal eller genom direkt- betalning via bank.

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudande!


Sociala medier

Logga in

skapa ett konto